e-biletylotnicze.pl
Rekordowe wyniki w statystykach ruchu lotniczego Grupy Austrian Airlines

 • Austrian Airlines w lipcu zanotował wysoki wskaźnik obłożenia miejsc w samolotach (80.9%). Austriackie linie lotnicze odnotowały także 16.2 % wzrost ilości pasażerów oraz 15.9% wzrost w we wskaźniku RPK czyli wykonanej ilości miejsc na kilometr.

  Z wynikiem 10.9% zanotowanych w statystykach ruchu lotniczego - mierzonych w wykonanej ilości miejsc na kilometr na połączeniach rozkładowych - Grupa Austrian Airlines uzyskała znaczny wzrost w wartościach za ubiegły rok. W tym samym czasie oferowana ilość miejsc na kilometr wzrosła o 6.3%. Kiedy brano pod uwagę loty czarterowe i wakacyjne, bilans we wskaźniku wykonanej ilości miejsc na kilometr RPK aktualnie wzrosł aż o 15.9%. Z liczbą 1,147,944 przewiezionych pasażerów, Grupa Austrian Airlines zanotowała silny wzrost w ilości pasażerów. W lipcu br. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego zaobserwowano wzrost aż o 16.2 %. Wskaźnik obłożenia miejsc w samolotach na połączeniach rozkładowych wzrósł o 3.4 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym, uzyskując stały wysoki poziom 80.9%.

  W pierwszych siedmiu miesiącach 2005 r., Grupa Austrian Airlines osiągnęła wartości w statystykach ruchu lotniczego, które - mierzone w wykonanej ilości miejsc na kilometr RPK na połączeniach rozkładowych - spowodowały wzrost o 3.8 % w porównaniu do wartości w tym samym okresie roku ubiegłego. W okresie od stycznia do lipca 2005 r. oferowana ilość miejsc na kilometr wzrosła o 4.5 %. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę łączną wartość wskaźnika obłożenia miejsc w samolotach na połączeniach rozkładowych wynoszącą 71.7%, wartość ta jest wciąż nieco poniżej wartości (0.5 punktów procentowych) jaką uzyskano w roku ubiegłym. Ogólnie w okresie objętym badaniem Grupa Austrian Airlines przewiozła 5 645 761 pasażerów na połączeniach rozkładowych i czarterowych, czyli o 4.4% więcej niż w tym samym okresie 2004 r.

  "Z największą przyjemnością pragnę donieść, że wzrost wartości wskaźników, który rozpoczął się w pierwszym kwartale 2005 r. znalazł swoje odzwierciedlenie w coraz lepszym (wzrastającym od maja) poziomie wskaźników ruchu lotniczego. W lipcu zanotowaliśmy wzrost poziomu liczby pasażerów o ponad 16% i przełamaliśmy barierę 80% w osiągnięciu stałego wysokiego wskaźnika obłożenia lotów rozkładowych" - skomentował statystyki Vagn Soerensen, dyrektor wykonawczy Grupy Austrian Airlines.

  Szczegółowe statystyki w poszczególnych regionach ruchu lotniczego - skoncentrowanych na wschodzie.

  W Europie centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej zanotowano 12.2% wzrost w ilości pasażerów na połączeniach rozkładowych w porównaniu do roku ubiegłego i niezwykły wzrost o 45.2 % w porównaniu z lipcem 2003 r. Na obszarze środkowego wschodu zanotowano wzrost o 37.6% w tym samym miesiącu roku ubiegłego i bardzo poważny wzrost 85.4% w porównaniu do 2003 r. W sektorze usług prowadzonych na dalekie odległości w ubiegłym roku zanotowano wzrost 10.6 % i 49.2% w porównaniu do 2003 roku. Dane te tylko potwierdzają skuteczność nieprzerwanej strategii specjalizacji Grupy Austrian Airlines.