e-biletylotnicze.pl
Cele roczne easyJet utrzymane

 • Statystyki easyJet z pierwszego kwartału 2006

  Podczas dorocznego spotkania w Luton, Sir Colin Chandler, prezes easyJet, powiedział:

  „W listopadzie 2005 r. ogłosiliśmy wzrost zysk przed opodatkowaniem o 9% do poziomu 67,9 miliona funtów za rok kończący się 30 września 2005 roku (zysk ten zgodnie ze standardami IFRS wyniósł 82,6 miliona funtów). Ten zysk osiągnięty w trudnych warunkach rynkowych, wynika ze zwiększenia wydajności i dochodów jednostkowych oraz znaczącego postępu w redukcji kosztów, wyłączając ceny paliwa.

  Te same trendy utrzymują się w pierwszym kwartale 2006. W porównaniu do pierwszego półrocza 2004 r., dochód na pasażera zwiększył się o 1,8%. Wynik ten osiągnęliśmy, między innymi, dzięki dwucyfrowemu wzrostowi dochodu z usług dodatkowych na pasażera, i nowym bazom w Berlinie, Dortmundzie i Bazylei. W tym okresie dochód na pasażera spadł o 5%, wyłączając koszt paliwa. Rosnące ceny paliw przyczyniły się do wzrostu całkowitych kosztów jednostkowych o 3% w ciągu kwartału.

  Nasze cele roczne pozostają bez zmian. W bieżącym roku finansowym spodziewamy się wzrostu zdolności przewozowych, mierzonych w dostępnych miejscach, o około 15%. Będziemy też kontynuować program kontroli kosztów, co powinno pozwolić nam na redukcję kosztu na pasażera o 3-5%, nie uwzględniając cen paliwa. W tym roku przewidujemy też nieznaczną redukcję dochodu na pasażera. Oczekujemy, że niższy dochód na pasażera będzie częściowo zrekompensowany dochodami z działalności dodatkowej, które dzięki nowym inicjatywom powinny w dalszym ciągu wzrastać. Planujemy, że nasz dochód w tym roku finansowym osiągnie co najmniej jednocyfrowy wzrost procentowy.

  W pierwszej połowie tego roku oczekujemy 50% wzrost jednostkowej ceny paliwa. Wzrost ten przełoży się na dodatkowy koszt rzędu 55 milionów funtów.
  Ponadto, fakt, że tegoroczne Święta Wielkanocne wypadają w kwietniu, negatywnie odbije się na naszych wynikach z pierwszego półrocza w porównaniu do pierwszego półrocza 2005 r. Dobre wyniki w zakresie redukcji kosztów oraz zwiększenia dochodu z usług dodatkowych częściowo zrekompensowały wzrost cen paliwa – w rezultacie przewidujemy, że strata przed opodatkowaniem za pierwsze półrocze 2006 r. wyniesie w przybliżeniu 45 milionów funtów. Ten wynik jest zgodny z naszymi celami na bieżący rok i porównywalny do straty przed opodatkowaniem z pierwszej połowy ubiegłego roku, raportowanej zgodnie ze standardami IFRS, wynoszącej 22 miliony funtów.

  Z wielką radością powitaliśmy nowego Dyrektora Generalnego, Andiego Harrisona, który dołączył do nas 1 grudnia 2005 r. Andy cieszy się świetną opinią w świecie biznesu. Teraz wraz z zespołem podjął się osiągnąć wzrost wartości akcji, zgodnie z długookresowym planem, zaakceptowanym przez akcjonariuszy we wrześniu 2005 r. Kontynuacja redukcji kosztów, poza cenami paliwa, jest na to dowodem i daje mi pewność, że akcjonariusze doświadczą zwiększenia zyskowności firmy w nadchodzących latach.”

  „easyJet stale trzyma się wypróbowanego już modelu biznesowego dostarczając wysoką częstotliwość i dobrą jakość usług pomiędzy dogodnymi lotniskami przy niskich cenach. Zamiar ciągłego rozwoju firmy znajduje odzwierciedlenie w ostatniej decyzji zakupu kolejnych 20 samolotów Airbus A319 s w 2008 i 2009 roku oraz w stałym rozwoju naszej sieci połączeń.”