e-biletylotnicze.pl
easyJet przedstawił strategię na rzecz środowiska


 • easyJet, jedna z najbardziej przyjaznych środowisku linii lotniczych, czekał
  z nadzieją na rozpoczęcie w Parlamencie Europejskim debaty nad wpływem
  lotnictwa na środowisko.

  Według easyJet, najlepszym rozwiązaniem tego
  problemu byłoby włączenie linii lotniczych do istniejącego już Wspólnotowego
  Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych (WSHUdEGC).
  easyJet wzywa do wprowadzenia takich regulacji już od 2003 r. Jednak we
  wtorek, 4 lipca br., Parlament Europejski zalecił Komisji Europejskiej
  obłożenie linii lotniczych pakietem podatków ekologicznych. W żaden sposób
  nie zachęcą one przewoźników do prowadzenia bardziej przyjaznej środowisku
  polityki. Ich jedynym efektem będą dodatkowe przychody dla budżetów państw.

  Tanie linie lotnicze starają się działać jak najbardziej efektywnie, dlatego
  też są rozwiązaniem problemu, a nie jego częścią. easyJet, podobnie jak inne
  nowe linie lotnicze, zainwestował miliardy funtów w najnowocześniejsze
  technologie. Przeciętny wiek naszego samolotu to tylko 2,2 roku, co
  powoduje, że nasza flota jest jedną z najnowocześniejszych w Europie.
  Oferujemy tylko połączenia z miasta do miasta, bez tak zwanych lotów
  łączonych, co znacznie obniża liczbę startów i lądowań. Ponadto korzystamy z
  mniej zatłoczonych lotnisk, mamy gęściej zainstalowane siedzenia w
  samolotach, a nasz wskaźnik wykorzystania miejsc jest jednym z najwyższych.
  Właśnie osoby, które troszczą się o ochronę środowiska, powinny korzystać z
  tanich linii lotniczych, a nie ich unikać.

  Andy Harrison, Dyrektor Generalny easyJet po głosowaniu w Parlamencie
  Europejskim, powiedział:
  "Jesteśmy rozczarowani, że tak duża liczba parlamentarzystów zastosowała się
  do promowanej przez organizacje ekologiczne, destrukcyjnej strategii
  podcinania skrzydeł tanim liniom lotniczym. Zamiast zająć się tak
  oczywistymi, choć politycznie kontrowersyjnymi, sprawami, jak nieefektywny
  system kontroli ruchu lotniczego lub dotowanie przez rządy dogorywających
  narodowych przewoźników, Parlament Europejski przyłączył się do medialnej
  nagonki na jedną z najlepiej rozwijających się gałęzi europejskiej
  gospodarki.

  Zaproponowane rozwiązanie uderzy nie tylko w pasażerów linii lotniczych, ale
  również w konkurencyjność całej europejskiej gospodarki. Pozostaje to w
  oczywistej sprzeczności z promowaną przez UE polityką wzrostu PKB i
  zatrudnienia.

  Odłóżmy na bok emocje i skupmy się na faktach. Lotnictwo odpowiada jedynie
  za 3% emisji dwutlenku węgla w UE. Wypracowuje przy tym aż 8% PKB Unii. Nasz
  sektor na 1 tonę wyemitowanego CO2 przynosi przychody wyższe niż jakikolwiek
  inny w Europie.

  Lotnictwo, podobnie jak każda inna energochłonna działalność gospodarcza,
  powinno dążyć do jak najwyższej efektywności. W związku z tym easyJet
  proponuje realizację trzypunktowej strategii, która obejmuje następujące
  działania: włączenie linii lotniczych do istniejącego Wspólnotowego Systemu
  Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych, reformę europejskiego
  systemu kierowania ruchem lotniczym oraz wstrzymanie dotowania przez rządy
  słabych narodowych przewoźników, którzy korzystają ze starych i wypełnionych
  tylko w połowie samolotów."

  Trzypunktowa strategia easyJet na rzecz środowiska

  1) Lotnictwo powinno zostać włączone do istniejącego Wspólnotowego Systemu
  Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych (WSHUdEGC), który został
  wprowadzony jako rynkowy mechanizm przestrzegania Protokołu z Kioto. easyJet
  poparł ten pomysł już w 2003 r., jako pierwsza linia lotnicza. Główną ideą
  Systemu jest możliwość handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  między różnymi firmami i gałęziami gospodarki. Dzięki temu największe
  korzyści z systemu płyną do przedsiębiorstw najbardziej ekologicznych.

  2) Najwyższy czas, by całkowicie zreformować europejski system kontroli
  ruchu lotniczego. Obecnie w Europie działa ponad 30 lokalnych systemów
  kontroli ruchu lotniczego. Taka nieskoordynowana sieć powoduje, że
  niemożliwe jest latanie między dwoma lotniskami najkrótszą trasą. Szacuje
  się, że ujednolicenie całego systemu przyniosłoby spadek zużycia ropy
  naftowej (a co za tym idzie również CO2) o 12%. Niestety kilka rządów
  europejskich stale blokuje jakiekolwiek znaczące zmiany w tym zakresie.

  3) Unia Europejska musi zacząć zauważać stale rosnące pośrednie i
  bezpośrednie dotowanie narodowych przewoźników. Te subsydia zatrzymują
  konsolidację sektora i powodują, że narodowe linie lotnicze obsługują
  przynoszące straty połączenia, realizowane przez stare, zatruwające
  środowisko i w połowie puste samoloty.

  easyJet zamierza wspólnie z krajowymi i europejskimi politykami kontynuować
  prace nad tą strategią. Jej rozwinięcie i wdrożenie spowoduje, że sektor
  lotniczy stanie się bardziej przyjazny środowisku bez naruszania jego
  podstaw społecznych i ekonomicznych.

  Informacje dodatkowe:

  Według danych Komisji Europejskiej, lotnictwo w UE odpowiada za 3% emisji
  CO2. Dla porównania przemysł energetyczny emituje 34%, a transport 20% CO2.
  Nawet zakładając, że obecne tempo rozwoju branży się utrzyma, w 2030 r.
  sektor będzie odpowiadał za 5% emisji.

  Lotnictwo przynosi wyższe przychody na 1 tonę wyemitowanego CO2 niż kolej
  lub jakikolwiek inny środek transportu. Branża generuje 8% PKB UE oraz
  bezpośrednio daje pracę 3,1 milionom obywateli. Ponadto, jak pokazuje
  praktyka, lotnictwo ma kluczowe znaczenie dla przyciągania inwestycji oraz
  dla spójności regionalnej i społecznej Europy.