e-biletylotnicze.pl
Cele roczne zwiększone

 • Dzięki znakomitym wynikom i znacznemu wzrostowi przychodów osiągniętych w kwartale kończącym się 30 czerwca br., easyJet postanowił zmienić swoje założenia na cały rok.

  Szacujemy, że na koniec roku nasze dochody przed opodatkowaniem osiągną wzrost rzędu 40-50%. Ponadto w całym regionie spodziewamy się wzrostu zdolności przewozowej o 13% a także, w porównaniu z naszymi wcześniejszymi prognozami, nieznacznego wzrostu dochodów i kosztów na jedno miejsce.

  Dzięki aktywnemu zarządzaniu i bardzo dobrym warunkom na rynku, dochody na jedno miejsce wzrosły w całej siatce połączeń. Marketing i promocje dostosowane specjalnie do potrzeb naszych klientów zaowocowały 60% wzrostem odwiedzin na naszej stronie internetowej, w porównaniu do tego samego okresu z ubiegłego roku. Również w tym czasie dochody z usług dodatkowych na jedno miejsce wzrosły o 32%.

  easyJet poprzez rozwój siatki połączeń oraz lepsze dopasowanie godzin lotów do potrzeb pasażerów stale poszerza i doskonali jakość swojej oferty. W trzecim kwartale rozpoczęliśmy loty na 19 nowych trasach. Najdynamiczniej rozwinęliśmy siatkę połączeń z naszej nowej bazy na lotnisku Malpensa pod Mediolanem, skąd obsługujemy 12 tras m. in. do Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Poza tym uruchomiliśmy 11 nowych połączeń z baz w Londynie, Szkocji i Liverpoolu do różnych miast na kontynencie europejskim. Rozpoczęliśmy również obsługę 4 nowych tras z baz we Francji i Szwajcarii do Włoch, Hiszpanii i Turcji. Stale rozwijamy sieć połączeń poza Unię Europejską – w minionym kwartale rozpoczęliśmy loty do Chorwacji, Turcji i Maroka.

  W czerwcu ogłosiliśmy, że wraz z wejściem w życie zimowego rozkładu lotów planujemy znacznie rozwinąć siatkę połączeń z londyńskiego lotniska Gatwick. Od października 3 loty dziennie połączą Gatwick z Glasgow, a dodatkowo zwiększymy częstotliwość lotów na trasach do Madrytu, Mediolanu, Kolonii, Aten, Berlina i Amsterdamu. Tak duży rozwój siatki połączeń z Gatwick będzie możliwy dzięki rezygnacji z lotów na niedochodowych trasach i przeniesieniu używanych na nich samolotów. Obecnie easyJet lata 121 samolotami obsługując 267 tras pomiędzy 74 lotniskami w 21 krajach.


  Statystyki miesięczne za lipiec 2006 r.

  W ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od lipca 2005 r.) easyJet zwiększył przychód o 21,8 proc. Wyniósł on 1 570 milionów funtów. Liczba pasażerów wzrosła w tym samym okresie o 12,9 procent. Od lipca 2005 roku linia obsłużyła łącznie 32 442 551 pasażerów. Średni roczny współczynnik obłożenia miejsc na koniec lipca 2006 r. osiągnął poziom 84,6 procent.

  W lipcu 2006 r. easyJet przewiózł łącznie 3 168 012 pasażerów. Średni współczynnik obłożenia miejsc dla tego miesiąca wyniósł 80.4%.