e-biletylotnicze.pl
Nowy rekord: ponad 50 milionów pasażerów podróżuje Lufthansą.

 • Nowy rekord: ponad 50 milionów pasażerów podróżuje Lufthansą

  W roku 2004 Lufthansa przewiozła ponad 50 milionów pasażerów Jest to najlepszy wynik osiągnięty kiedykolwiek przez Lufthansę, która obchodzi w tym roku 50. rocznicę istnienia. Sprecyzowane
  i dostosowane do popytu zarządzanie mocami przewozowymi zaowocowało dwucyfrowym wzrostem przewozów we wszystkich regionach. Zauważono także poprawę wyników w zakresie wykorzystania mocy przewozowych.

  Od stycznia do grudnia 2004 r. 50,9 miliona pasażerów podróżowało Lufthansą dwanaście procent więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Moce przewozowe zostały zwiększone o 13,4%. Przychody w pasażerokilometrach wzrosły o 14,7%, po raz pierwszy przekraczając liczbę 100 milionów. Równocześnie, wskaźnik wykorzystania miejsc w samolotach zwiększył się o 0,9 punktu procentowego do 74%.

  Poprawa sytuacji ekonomicznej miała również pozytywny wpływ na segment przewozów towarowych Grupy. W 2004 r. Lufthansa Cargo przewiozła 1,8 miliona ton towarów i przesyłek pocztowych, co stanowiło 10,9% wzrost w porównaniu do 2003 r. Współczynnik realizacji mocy w przewozach towarowych wzrósł o 1,4 punktu procentowego i wynosi 67%.

  Łączny współczynnik wykorzystania mocy przewozowych (w przewozach pasażerskich i towarowych) Grupy poprawił się o 1,3 punktu procentowego i wynosi 71,1%.