e-biletylotnicze.pl
EASYJET SKŁADA ZAMÓWIENIE NA NOWE SAMOLOTY

 • easyJet, europejska tania linia lotnicza, ogłosił dziś podpisanie umowy z Airbusem na realizację opcji zakupu 52 samolotów typu A319 z dostawą między 2008 a 2010 rokiem oraz zabezpieczył nowe opcje na zamówienie kolejnych 75 maszyn typu A320.

  Decyzja ta gwarantuje dalszy rozwój easyJeta w najbliższych latach i zapewnia wykorzystywanie przez linię najczystszych i najcichszych z dostępnych na rynku samolotów. Zamówienie to pomaga również utrzymać tysiące miejsc pracy w europejskich fabrykach.

  Obecnie easyJet posiada 104 samoloty Airbus wykonane na własne zlecenie, których wartość rynkowa wynosi 4 miliardy USD, oraz zachowuje opcję na zamówienie kolejnych 123 samolotów. Łączna liczba zamówień easyJeta w Airbusie, ogłoszona po raz pierwszy w październiku 2002 roku (łącznie z opcjami dodatkowych zamówień) liczy 315 maszyn. 88 spośród nich już zostało dostarczonych.

  Wykonanie opcji zamówienia na 52 samoloty jest uzależnione od zgody akcjonariuszy.

  Andy Harrison, Dyrektor Generalny easyJet, powiedział:
  „To ważne zamówienie umożliwia nam stały, gwałtowny rozwój, którego motorem jest atrakcyjna kombinacja niskich cen, rzetelności i wygody.”
  “Zamówienie kolejnych Airbusów wspiera zarówno nasz rozwój, jak i wiarygodność w dziedzinie ochrony środowiska. Połączenie nowoczesnej floty o średniej wieku 2,2 roku oraz jej wysoki stopień wykorzystania oznacza, że emitujemy blisko 30% mniej emisji na kilometr przewozów pasażerskich niż robią to tradycyjne linie lotnicze. Z radością przyjmujemy też Raport Stern’a, który stwierdza, iż lotnictwo odpowiedzialne jest jedynie za 1,6% ogółu emisji gazów cieplarnianych. Wierzymy, iż najlepszym rozwiązaniem na przyszłość jest włączenie lotnictwa do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami tak szybko, jak to możliwe”.

  „Rozwój easyJeta w najbliższych latach oraz skala tego zamówienia wspiera też tysiące miejsc pracy w zakładach, turystyce, na lotniskach i w wielu innych branżach związanych z lotnictwem”.

  Na mocy umowy z 30 grudnia 2002 roku zawartej pomiędzy firmami easyJet plc i Airbus G.I.E., linia zamówiła 120 nowych samolotów typu A319 oraz zastrzegła sobie prawo do zamówienia kolejnych 120 maszyn na tych samych warunkach finansowych. Zamówienie złożone było pod warunkiem uzyskania zgody udziałowców linii, która została udzielona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni z 12 marca 2003 roku. 22 grudnia 2005 roku easyJet ogłosił przystąpienie do realizacji zamówienia w ramach opcji na kolejne 20 samolotów A319.

  Dziś easyJet zdecydował nabyć kolejne 52 maszyny A319 w ramach opcji dodatkowego zamówienia, określonej w umowie z Airbusem. Ustalono również modyfikacje podstawowej umowy, dotyczące nowej opcji na zamówienie 75 maszyn typu A230 oraz zwolnienia easyJet z zobowiązań względem Airbusa odnośnie kosztów serwisu samolotów A319 oraz prowizji, które to zmiany są wyjątkowo korzystne dla easyJeta. Realizacja zlecenia na 52 samoloty, zgodnie z ustaleniami opcji dodatkowego zamówienia oraz podjęte zmiany w kontrakcie z Airbusem podlegają obowiązkowi zatwierdzenia przez akcjonariuszy. Warunki zamówienia 52 samolotów, włączając cenę podstawową, bodźce zachęcające do złożenia zamówienia, warunki kredytowania oraz płatności są spójne z ustaleniami umowy na dostarczenie pierwszych 120 Airbusów.

  Spośród 240 samolotów A319, o których była mowa w podstawowej umowie z Airbusem, 192 maszyny zostały już zamówione, 88 dostarczonych A KOLEJNE 32 będą gotowe do końca września 2008 roku.