e-biletylotnicze.pl
Cele roczne zwiększone

 • Siatka połączeń easyJet stale się rozwija, o czym na przykład może świadczyć uruchomienie w ostatnim kwartale pięciu nowych połączeń na trasie Glasgow - Londyn Gatwick.

  Łączne dochody w 1 kwartale były o 15% wyższe w ujęciu rok do roku i wyniosły 366 milionów funtów. Liczba pasażerów wrosła o 10% w porównaniu do tego samego kwartału roku ubiegłego, głównie na skutek zwiększenia możliwości przewozowych na trasach do Włoch i Szwajcarii, podczas gdy wskaźnik obłożenia miejsc kształtował się na poziomie zbliżonym do poziomu z zeszłego roku. Łączne dochody w przeliczeniu na pasażera wrosły o 4%, przy czym dochody z przewozu pasażerów liczone na pasażera wzrosły o 2,3%, a dodatkowe dochody, które w dalszym ciągu rosną szybciej niż zdolności przewozowe, liczone na pasażera, wzrosły o 22%, w stosunku do 1 kwartału roku ubiegłego. Dochody ze współpracy z wypożyczalniami samochodów i ubezpieczycielami były szczególnie wysokie, a nasza oferta „Ekspresowy Boarding”, która umożliwia ograniczonej liczbie pasażerów pierwszeństwo w wejściu na pokład każdego samolotu jest teraz dostępna w sieci easyJet.  W grudniu, Ministerstwo Skarbu ogłosiło podwojenie od 1 lutego 2007 r. opłaty UK Air Passenger Duty (APD). Wzrost wysokości APD zwiększy przychody budżetu w wysokości jednego miliarda funtów, jest jednakże nieefektywnym podatkiem środowiskowym. APD nie obejmuje przewozów ładunków drogą lotniczą oraz nie różnicuje linii lotniczych według ich wydajności i ich podejścia do spraw środowiska. Przykładowo inwestycje w nowe samoloty easyJet były w stanie zredukować emisję CO2 na kilometr przewozów pasażerskich o 18% od 2000 r. Porównują z przeciętną linią europejską easyJet jest o 27% bardziej oszczędny jeśli chodzi o paliwo na pasażera5. Linie lotnicze generują mniej niż 2% globalnej emisji gazów cieplarnianych6, a flota easyJet jest jedną z najbardziej wydajnych w Europie. easyJet popiera kroki zmierzające do włączenia lotnictwa do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, który jest rozwiązaniem wypracowanym na szczeblu międzynarodowym, w odpowiedzi na problem o międzynarodowej skali. easyJet współpracuje z Komisją Europejską nad wprowadzeniem właściwie zaprojektowanego systemu handlu emisjami, który będzie obejmował sektor linii lotniczych. W dalszym ciągu monitorujemy wpływ APD na naszą działalność.

  Prognoza  W 2 kwartale przewidujemy nieznaczny wzrost dochodów pasażerskich w przeliczeniu na miejsce w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego oraz znacznie wyższy od niego wzrost dochodów pochodzących z usług dodatkowych.  Pomimo spadku cen paliw od szczytów zanotowanych w lecie nasz średni koszt paliwa (po zastosowaniu hedgingu) za pierwszą połowę roku wyniesie około 650 dolarów za tonę paliwa, i będzie o 7% wyższy w ujęciu rok do roku (średni koszt paliwa za tonę paliwa w pierwszej połowie roku obrachunkowego 2006 wyniósł 606 dolarów). Rosnące koszty i dochody nie-paliwowe oznaczają, iż za pierwszą połowę roku spodziewamy się poprawy wyniku przed opodatkowaniem rzędu 3 do 4 %.  61% naszego zapotrzebowania na paliwo w drugiej połowie roku jest zabezpieczone, 39% z wykorzystaniem kontraktów forward po średniej cenie $659/MT oraz 22% zabezpieczonych kombinacją opcji kupna i sprzedaż, z dolną średnią ważoną ceną $699/MT oraz górną $776/MT. Za cały rok przewidujemy nieznaczny spadek jednostkowego kosztu paliwa w ujęciu rocznym.  Przewidywany wzrost zdolności przewozowych za rok kończący się we wrześniu 2007 r. pozostaje nie zmieniony, w wysokości 15%. Prognozujemy, iż niekorzystnie na wynik działać będą w drugiej połowie roku wysokie pozycje danych porównawczych, po silnym lecie w zeszłym roku, oraz konkurencja. Jednakże nasze wysiłki zmierzające do kontroli kosztów oraz wzrostu dodatkowych dochodów oznaczają, iż przewidujemy wzrost wyniku przed opodatkowaniem w całym roku o 40 - 50 %.